cal-on-off menu-on-off

Za Václavem Vosálou

V památný den Dušiček v neděli 2. listopadu letošního roku odešel na věčnost po dlouhé a těžké nemoci mnohaletý pracovník bakovské kultury pan Václav Vosála. Vážený občan, znalec zdejších poměrů díky studiu regionálních dějin, vytrvalý podporovatel bakovských tradic, odpovědný organizátor kulturních a vlastivědných akcí a především příkladný patriot opustil naše řady, zanechávaje po sobě výraznou stopu na poli historickobadatelském našeho regionu.

Pan Václav Vosála se narodil 3. července 1924 v Bakově v početné železničářské rodině. Po měšťance, kterou vychodil v Bakově, se vyučil modelářem. Své vzdělání si doplnil studiem na vyšší průmyslové škole s maturitou. Dlouhá léta pracoval ve Vysokém Mýtě, kde nabyl velké zkušenosti též v práci v tamějším archivu. Po návratu do svého rodiště v šedesátých létech se ihned zapojil do činnosti místního vlastivědného kroužku, kde našel své nové spolupracovníky v A. Havlovi, K. Hastíkovi, B. Brzobohatém, J. Kočím, O. Tichém, F. Bechyňovi, M. Ježovi, K. Tomečkové a v řadě dalších. Přijal skromnou, ale náročnou funkci správce archivních dokumentů a muzejních sbírek, které udržoval v náležitém pořádku a pečlivě je ochraňoval. Ač byl od počátku devadesátých let zrakově postižen, v paměti si uchovával místo každé archiválie či muzejního artefaktu, uložené v depozitáři. V posledních létech svého života vůbec nevycházel z domu, ale přesto sledoval vše, co se v místní kultuře děje, co se o ní píše či mluví v televizi nebo rozhlase, ovšem za přispění své obětavé paní.

Jeho jméno je též zapsáno v dějinách místního ochotnického spolku Tyl, v jehož čele stál po jedno volební období na přelomu šedesátých a sedmdesátých let.

Pan Václav Vosála náležel k těm místním kulturním pracovníkům, jejichž jméno nemůže být zapomenuto. Čest jeho památce!

PhDr. V. Bednář, předseda místního vlastivědného kroužku a správce Muzea Bakovska

Vytvořeno 8.2.2013 18:48:53 | přečteno 71x | magdalena.bulirova

Rozcestí středního Pojizeří

Bakov nad Jizerou je město okresu Mladá Boleslav. Leží přibližně v polovině cesty mezi Mladou Boleslaví a Mnichovým Hradištěm. Žije zde přibližně 5 000 obyvatel. V minulosti ho proslavily výrobky z rákosu a orobince, např. pantofle, tašky, holubovky (tropické helmy pojmenované po Emilu Holubovi) ...

Více o městě
2

Prozkoumejte Bakovsko

Bakovsko leží v krajině středního Pojizeří mezi Mnichovým Hradištěm a Mladou Boleslaví, na přímém rozcestí mezi Českým rájem na východě a Máchovým krajem na západě. Krajem protéká řeka Jizera, jeho dominantou je hora Baba nad jejím levým břehem a zřícenina hradu a zámku Zvířetice při břehu pravém.