cal-on-off menu-on-off

Klášter Hradiště

Klášter Hradiště

Patřil před svým zničením v roce 1420 k nejvýstavnějším řádovým architekturám u nás. Výstavba velkolepého areálu vrcholila v letech 1250 - 1260. Vznikly zde mohutné raně gotické stavby, zejména opatský chrám, který byl postaven napříč skalnatým ostrohem. Chrám byla trojlodní stavba, dlouhá 75 metrů, široká až 40 metrů a prostřední loď byla vysoká 15 metrů. Byl stavěn z pískovcových kvádrů, vysokých 35 - 40 cm. K jižní zdi chrámu přiléhaly ambity (kryté ochozy kolem klášterního nádvoří), které uzavíraly ze stran rajský dvůr se zahrádkou. Zvlášť snad stálo opatství, nemocnice a budova pro poutníky. Hospodářské budovy kláštera stály pravděpodobně na západní straně skalnatého ostrohu.

Z klášterních staveb se dochovaly nepatrné zbytky. Z vlastního chrámu zůstal dodnes jen severní vstupní portál, který je dokladem nádherné výzdoby chrámu a patří k jedinečným vstupním architekturám raně gotického slohu na východ od Rýna. Památky klášterních budov jsou uloženy v Městském muzeu v Mnichově Hradišti, v Národním muzeu v Praze a v Severočeském muzeu v Liberci. V roce 1995 byl ve východní části opatského chrámu (nad kryptou) prováděn rozsáhlý archeologický výzkum, který odkryl další památky této raně gotické stavby. Odkrytá část byla sice zasypána, ale nyní se znovu jedná o odstranění zeminy a trvalé zpřístupnění chrámových prostor nad kryptou.

Stavba krypty kláštera zřejmě započala již ve 12. století a nese ještě stopy románského slohu, jak je vidět z dochovaných románských oken s opěrnou zdí. Sklepení bylo původně vrchních částech dřevěné, teprve začátkem 13. století byla dodatečně vybudována kamenná klenba. Sklepení sloužilo jako krypta pro význačnější příslušníky zdejšího kláštera. Při nedávném archeologickém průzkumu byly odkryty některé hroby, vytesané ve skále. Koncem 19. století sem byl navezen násyp s množstvím kostí z rušeného hřbitova u kostela. Poté se rozšířilo pojmenování krypty na kostnici. Tento násyp s obrovským množstvím lidských kostí byl v závěru 90. let 20. století odstraněn a pietně uložen na nový hřbitov v obci. Po požáru hradu Zvířetice v roce 1720 byla na bývalý klášter přenesena správa Valdštejnského panství. 

Dnes areál hostí známý pivovar.

autor a foto: Vojtěch Dvořák


Vytvořeno 25.1.2021 16:58:13 | přečteno 191x | magdalena.bulirova

Rozcestí středního Pojizeří

Bakov nad Jizerou je město okresu Mladá Boleslav. Leží přibližně v polovině cesty mezi Mladou Boleslaví a Mnichovým Hradištěm. Žije zde přibližně 5 000 obyvatel. V minulosti ho proslavily výrobky z rákosu a orobince, např. pantofle, tašky, holubovky (tropické helmy pojmenované po Emilu Holubovi) ...

Více o městě
2

Prozkoumejte Bakovsko

Bakovsko leží v krajině středního Pojizeří mezi Mnichovým Hradištěm a Mladou Boleslaví, na přímém rozcestí mezi Českým rájem na východě a Máchovým krajem na západě. Krajem protéká řeka Jizera, jeho dominantou je hora Baba nad jejím levým břehem a zřícenina hradu a zámku Zvířetice při břehu pravém.