Jaroslav Podobský

Letos 22. dubna uplynulo 120 let od narození učitele, básníka, pohádkáře, historika a jazykovědce JAROSLAVA PODOBSKÉHO.

Jaroslav PodobskýBakov nad Jizerou se vedle rodného Rovenska pod Troskami stal pro tohoto všestranného vlastence dlouholetým působištěm. Podobský zde učil v letech 1919-1921, následně v letech 1923-1936 a pro svou laskavou a citlivou povahu, která se projevovala i v přístupu k dětem, si vysloužil přezdívku „Jaroušek“. Znám je především pro své básnické dílo, pro něž čerpal inspiraci v rodném kraji kolem Rovenska, v jeho tvorbě ale nechybí básně jako Zvířetice či Klokočka. Zabýval se i historií a vlastivědou, pro Bakovsko je mj. podstatné, že po sobě zanechal spis Alois Štorch, mučedník italských legií (sám Podobský za první světové války v legiích bojoval). Neméně zajímavá je i oblast Podobského zájmu o umělé jazyky esperanto, ido a později occidental, sám hovořil několika evropskými jazyky a také překládal. Podobský v druhé polovině života učil v rodném Rovensku, kde 28. září 1962 dokončil svou pozemskou pouť. Jeho osobnost patří bezesporu mezi ty významné vlastence, kteří svou činností pozvedly místo, ve kterém žili; tito vzdělanci, kteří působili v malých městech a kteří měli svůj region uložený hluboko ve svém srdci, jsou pro nás dodnes nesmírně důležití a inspirující. Přejme našemu kraji mnoho takovýchto lidí.

Mgr. Karel Novák
knihovník MěK