Chudoplesy

Chudoplesy vznikly na hranici panství studénského a zvířetického a nejstarší zmínku o nich nacházíme v historických pramenech z roku 1415. Leží při staré (císařské) silnici vedoucí z Mnichova Hradiště na Mladou Boleslav, v půli cesty mezi Kosmonosy a Trenčnínem.

Stejně jako jiné obce na Bakovsku (Buda, Braňka) tvoří i zástavbu Chudoples z větší části domky při silnici a postrádájí proto přirozený střed obce.

V minulosti byly Chudoplesy velmi důležitou zastávkou pro formany vezoucí své zboží směrem na Mladou Boleslav, neboť vysoké stoupání do Kosmonoského kopce si žádalo pomocnou přípřež, kterou si mohli zajistit v místním zájezdním hostinci (dnes v místech po pravé straně silnice směrem od Bakova). Podobné služby byly poskytovány i na opačné, kosmonoské straně, protože kopec leží mezi oběma místy a jde tedy o oboustranné stoupání.

V lukách před Chudoplesy se nachází nově opravená boží muka, stojící při někdejší polní cestě na Studénku. Vydáme-li se z Chudoples směrem k Jizeře, budeme odměněni nejen neobvyklým pohledem na hrad Zvířetice, ale můžeme vidět i chaloupku s bývalým přívozem, který sloužil k přepravě cestujících a poutníků, kteří se ubírali do hradu, pozdějšího zámku Zvířetic, protože silnice spojující Bakov s Josefovým Dolem a Boleslaví tehdy ještě nestála a cesta přes Chudoplesy byla hlavním spojníkem mezi oběma místy.

Změna územního plánu v roce 2006 umožnila v katastru obce Chudoplesy další zástavbu rodinných domů včetně nově vybudované infrastruktury a veřejného osvětlení. Výstavba byla rozdělena do dvou etap. V první etapě, bezprostředně navazující na původní zástavbu je v plánu výstavba 16 nových rodinných domů. Na tuto zástavbu navazuje druhá etapa nové lokality, oddělena od hlavní silnice II/610 přírodním protihlukovým valem. Tato lokalita disponuje samostatným vjezdem z hlavní silnice. Kapacita druhé etapy výstavby je přes 20 bytových jednotek. 

autor a foto: Vojtěch Dvořák
Pavel Orendáš